Rekrutacja do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zakrzewku

Od dnia 14 lutego 2022 r. rozpoczynamy nabór dzieci do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2022/2023.
Informuję, iż można to zrobić drogą elektroniczną.
W tym celu należy pobrać odpowiedni wniosek spośród zamieszczonych poniżej, wydrukować go lub wypełnić komputerowo i odesłać na adres:
rekrutacja_zakrzewek@wp.pl
Dokumentu, który wypełnicie Państwo elektronicznie nie trzeba podpisywać! Uzupełnimy to w najbliższym możliwym czasie.
Dokument wypełniony ręcznie i zeskanowany może być podpisany.
Można też dostarczyć dokumenty osobiście do gabinetu dyrektora szkoły.
Zgłoszenia do oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej na kolejny rok szkolny przyjmujemy od 14 lutego 2022 r. do 18 marca 2022 r.
Po tym terminie zgłoszenie będzie nadal możliwe, ale ze względu na konieczność ujęcia liczebności poszczególnych oddziałów w arkuszu organizacyjnym szkoły na kolejny rok szkolny proszę o dotrzymanie terminu.
Do oddziału przedszkolnego w pierwszej kolejności przyjmujemy dzieci urodzone w roku 2016 i 2017. W miarę posiadanych miejsc będzie możliwość późniejszego przyjęcia dzieci z rocznika 2018.
W razie pytań proszę kontaktować się bezpośrednio z dyrektorem szkoły bądź wychowawcą oddziału ptrzedszkolnego.
Można też zgłaszać dzieci do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023. Stosowne dokumenty znajdują się poniżej.
Mariusz Kubiak

Wykaz dokumentów do pobrania:

Zgłoszenie do oodziału przedszkolnego (dzieci z obwodu szkoły)- wersja DOC
Zgłoszenie do oodziału przedszkolnego (dzieci z obwodu szkoły)-wersja PDF
Wniosek o przyjęcie do oodziału przedszkolnego (dzieci spoza obwodu szkoły)- wersja DOC
Wniosek o przyjęcie do oodziału przedszkolnego (dzieci spoza obwodu szkoły)-wersja PDF
Zgłoszenie do klasy pierwszej (dzieci z obwodu szkoły)- wersja DOC
Zgłoszenie do klasy pierwszej (dzieci z obwodu szkoły)-wersja PDF